Saki White Bronze Koi 1-3 Pendant Link 35x28mm

Saki White Bronze Koi 1-3 Pendant Link 35x28mm
View the Sides

Click for more photos:

View the Sides
Piece $12.70
Qty:
Item # 27967