Click photo to view:

Saki White Bronze Bumpy Toggle Clasp 18mm, 24mm bar

Saki White Bronze Bumpy Toggle Clasp 18mm, 24mm bar


« Back to Saki White Bronze Bumpy Toggle Clasp 18mm, 24mm bar on Lima Beads