Click photo to view:

Beadalon BeadFix SuperFast Adhesive w/ 2 Precision Tips .10 oz.

Beadalon BeadFix SuperFast Adhesive w/ 2 Precision Tips .10 oz.


« Back to Beadalon BeadFix SuperFast Adhesive w/ 2 Precision Tips .10 oz. on Lima Beads