Click photo to view:

Beadalon Satin Gold .024" 7 Strand Wire 30ft.

Beadalon Satin Gold .024


« Back to Beadalon Satin Gold .024" 7 Strand Wire 30ft. on Lima Beads