Click photo to view:

MAKUstudio Raku Blue Bird Focal Bead (piece #4) 37x20mm

MAKUstudio Raku Blue Bird Focal Bead (piece #4) 37x20mm


« Back to MAKUstudio Raku Blue Bird Focal Bead (piece #4) 37x20mm on Lima Beads