Click photo to view:

MAKUstudio Raku Patina Bird Focal Bead (piece #8) 36x19mm

MAKUstudio Raku Patina Bird Focal Bead (piece #8) 36x19mm


« Back to MAKUstudio Raku Patina Bird Focal Bead (piece #8) 36x19mm on Lima Beads