Click photo to view:

Tibetan Turquoise & Lapis w/ Brass Horseshoes & Circles Round Bead 20mm

Tibetan Turquoise & Lapis w/ Brass Horseshoes & Circles Round Bead 20mm


« Back to Tibetan Turquoise & Lapis w/ Brass Horseshoes & Circles Round Bead 20mm on Lima Beads