Click photo to view:

Chrysoprase Mini Tumbled Nugget 4-6x4-5mm

Chrysoprase Mini Tumbled Nugget 4-6x4-5mm


« Back to Chrysoprase Mini Tumbled Nugget 4-6x4-5mm on Lima Beads