Click photo to view:

Australian Chrysoprase Tumbled Flat Oval 15-25x12-18mm

Australian Chrysoprase Tumbled Flat Oval 15-25x12-18mm


« Back to Australian Chrysoprase Tumbled Flat Oval 15-25x12-18mm on Lima Beads