Click photo to view:

White Miyuki Delicas Woven on Stainless Steel Hexagon 16mm

White Miyuki Delicas Woven on Stainless Steel Hexagon 16mm


« Back to White Miyuki Delicas Woven on Stainless Steel Hexagon 16mm on Lima Beads