Click photo to view:

White Enamel on Gold Finish Cowrie Shell 14-17x19-25mm

White Enamel on Gold Finish Cowrie Shell 14-17x19-25mm


« Back to White Enamel on Gold Finish Cowrie Shell 14-17x19-25mm on Lima Beads