Click photo to view:

Emerald Enamel on White Letter 'K' Puff Bead 7x8mm

Emerald Enamel on White Letter 'K' Puff Bead 7x8mm


« Back to Emerald Enamel on White Letter 'K' Puff Bead 7x8mm on Lima Beads