Click photo to view:

Jet & Gold Enamel on White Star Puff Bead 7x8mm

Jet & Gold Enamel on White Star Puff Bead 7x8mm


« Back to Jet & Gold Enamel on White Star Puff Bead 7x8mm on Lima Beads