Click photo to view:

Marigold Enamel on Jet Letter 'B' Puff Bead 7x8mm

Marigold Enamel on Jet Letter 'B' Puff Bead 7x8mm


« Back to Marigold Enamel on Jet Letter 'B' Puff Bead 7x8mm on Lima Beads