Click photo to view:

Turquoise Enamel on White Letter 'J' Puff Bead 7x8mm

Turquoise Enamel on White Letter 'J' Puff Bead 7x8mm


« Back to Turquoise Enamel on White Letter 'J' Puff Bead 7x8mm on Lima Beads