Click photo to view:

Orange Enamel on Jet Letter 'N' Puff Bead 7x8mm

Orange Enamel on Jet Letter 'N' Puff Bead 7x8mm


« Back to Orange Enamel on Jet Letter 'N' Puff Bead 7x8mm on Lima Beads