TOHO Ceylon Smoke Round 11/0 Seed Bead

TOHO Ceylon Smoke Round 11/0 Seed Bead
More Detail

Click for more photos:

More Detail
2.5" tube $1.30 OUT OF STOCK

Item 11742

  • Notify Me When More Arrive