Click photo to view:

Australian Chrysoprase Tumbled Nugget 11-18x9-10mm


« Back to Australian Chrysoprase Tumbled Nugget 11-18x9-10mm on Lima Beads