Click photo to view:

Saki Bronze Textured Toggle Clasp 17x14mm, 24mm bar

Saki Bronze Textured Toggle Clasp 17x14mm, 24mm bar


« Back to Saki Bronze Textured Toggle Clasp 17x14mm, 24mm bar on Lima Beads