Click photo to view:

Saki White Bronze Textured Toggle Clasp 19mm, 25mm bar

Saki White Bronze Textured Toggle Clasp 19mm, 25mm bar


« Back to Saki White Bronze Textured Toggle Clasp 19mm, 25mm bar on Lima Beads