Click photo to view:

Saki White Bronze Textured Toggle Clasp 17x14mm, 24mm bar

Saki White Bronze Textured Toggle Clasp 17x14mm, 24mm bar


« Back to Saki White Bronze Textured Toggle Clasp 17x14mm, 24mm bar on Lima Beads