Click photo to view:

Beadalon Satin Gold .018" 7 Strand Wire 30ft.

Beadalon Satin Gold .018


« Back to Beadalon Satin Gold .018" 7 Strand Wire 30ft. on Lima Beads